Showing 1–12 of 24 results

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất BT-101

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất BT-102

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất BT-103

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất BT-105

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất BT-106

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-885

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-886

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-887

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-888

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-891

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-895

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …

 • Sàn Đồng Nhất

  Sàn Đồng Nhất YD-897

  * Đặc tính

  – Được tạo bởi các thành phần chính như:

  Nhựa (PVC nguyên sinh, tái sinh)

  Sợi cacbon – Phụ gia: tạo sự rắn chắc, mềm dẻo, chống trầy xước

  – Nhiều màu sắc đa dạng (đơn màu và đa màu) thích hợp cho các công trình nhà xưởng, nhà máy trường học, siêu thị,

  văn …