Showing all 4 results

 • Sàn Chống Tĩnh Điện

  Sàn Chống Tĩnh Điện NKS-5001

  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước ( L x W x H ) : 600mm* 600mm*2mm/3mm – 610mm* 610mm*2mm/3mm
  Quy cách sản phẩm
  Quy trình sản xuất đặc biệt sử dụng vật liệu cao cấp đảm bảo không rãnh, không có hạt thừa, hoàn toàn phù hợp cho việc cài đặt uốn cong và phủ …

 • Sàn Chống Tĩnh Điện

  Sàn Chống Tĩnh Điện NKS-5004

  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước ( L x W x H ) : 600mm* 600mm*2mm/3mm – 610mm* 610mm*2mm/3mm
  Quy cách sản phẩm
  Quy trình sản xuất đặc biệt sử dụng vật liệu cao cấp đảm bảo không rãnh, không có hạt thừa, hoàn toàn phù hợp cho việc cài đặt uốn cong và phủ …

 • Sàn Chống Tĩnh Điện

  Sàn Chống Tĩnh Điện NKS-5006

  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước ( L x W x H ) : 600mm* 600mm*2mm/3mm – 610mm* 610mm*2mm/3mm
  Quy cách sản phẩm
  Quy trình sản xuất đặc biệt sử dụng vật liệu cao cấp đảm bảo không rãnh, không có hạt thừa, hoàn toàn phù hợp cho việc cài đặt uốn cong và phủ …

 • Sàn Chống Tĩnh Điện

  Sàn Chống Tĩnh Điện NKS-5008

  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước ( L x W x H ) : 600mm* 600mm*2mm/3mm – 610mm* 610mm*2mm/3mm
  Quy cách sản phẩm
  Quy trình sản xuất đặc biệt sử dụng vật liệu cao cấp đảm bảo không rãnh, không có hạt thừa, hoàn toàn phù hợp cho việc cài đặt uốn cong và phủ …